Fase 2: INNSIKT

Tid: Fredag 17.11 - onsdag 22.11.

Mål: Breddeinnsikt med verdikjede-perspektiv.

Milepæl: Definere ny, spisset problemstilling.

Sjekk inn: Onsdag 22.11 Prosessveiledning UE.Onsdag 22.11.23: oppmøte kl. 09:15 i A-1025

Kl 09:15 - 10:45:

  • Ferdigstille spisset problemstilling
  • Kreativitet
  • Ideutvikling

kl 11:00-13:00: Prosessveiledning med UE


Oversikt over prosessveiledning finner dere her: