Innovasjon i Praksis ved Høgskolen i Molde - vernepleie

Her finner du praktisk informasjon knyttet til gjennomføring av Innovasjon i Praksis på Vernepleie ved Høgskolen i Molde høsten 2023.


Prosess linaer 1 uten

Innovasjon i Praksis

Hva?

Et studentaktivt program med en innovativ læringsmetode utviklet av Ungt Entreprenørskap for å bygge relevant kompetanse som arbeidslivet etterspør. Innovasjon i Praksis (IiP) tar utgangspunkt i problemstillinger som ingen aktører kan løse alene og som derfor fordrer prosesser på tvers av institusjoner, næringsaktører og fag/forskermiljøer.

Dere får erfaring med en godt gjennomtenkt og strukturert innovasjonsprosess og lærer av erfaring ved å løse problemer i lag med andre studenter og arbeidsliv/næringsliv.

Hvordan?

En innovasjonsprosess over 3 uker, fordelt på 4 faser som handler om å forstå, hente innsikt, utvikle idéer og komme med løsningsforslag. Ungt Entreprenørskap leder dere gjennom alle fasene, gjennom vår læringsprosess.

Resultatet skal presenteres i form av en live pitch, en reklamefilm for deres løsning og en utfylt idéplakat.

Hvorfor?

Fordi alle arbeidstakere må i fremtiden kunne være med å se muligheter og gjøre noe med dem, på sin arbeidsplass.

Helse LOG
Iip vernepleie prosess

Oversikt timeplan:

Oversikt timeplan iip vernepleie 23