Fase 3: IDÉUTVIKLING

Tid: Onsdag 22.11- fredag 24.11.

Mål: Velge løsningsforslag på bakgrunn av fase 1 og 2.

Milepæl: Fredag 24.11 Syretest med næringslivet.

Sjekk inn: Innlevering 2. Frist torsdag 23.11 kl 15:00.


NB: husk at dere ikke skal være ferdige med løsningen enda. Dere må fortsatt ta hensyn til innspill som kommer. Det vil alltid være rom for forbedringer, endringer og vridninger for å få en bedre løsning, som tilfredsstiller kundene bedre.Ideplakat vernepleie

Innlevering 2: Frist torsdag 23.11 kl. 15:00

Hva: Mer utfylt idéplakat så langt dere har kommet. Dere bør ha tenkt gjennom "målgruppe", "verdiløfte", "nettverk", "ressurser" og "aktiviteter".

Se mal for innlevering her.

Hvordan: Merk filen: Gruppenummer_HIM2023 (eks: Gruppe12_HIM2023)

Hvor:


Her finner dere mer informasjon om syretest og oppsett med tidspunkt: