Til hovedinnhold

IDÉUTVIKLING

I fase 3: IDEUTVIKLING skal dere jobbe med prosesser for å utvikle idéer, basert på den innsikten dere har skaffet dere i forrige fase.

I Deutvikling

Stikkord: Kreativitet, analyse, nettverk, ideer, syretest

Intensjon: Utvikle løsningsforslag til problemstillingen definert i fase 2


Desired outcome:

Erfaring med ideutviklingsprosesser og kreative verktøy

Løsningsforslag som er basert på innsikt i fase 1 og 2 og syretestet


Agenda (aktiviteter):

Idéprosess

Velge løsningsforslag

Forberede prototyping og presentasjon

NB: husk at dere ikke skal være ferdige enda. Dere må fortsatt ta hensyn til innspill som kommer. Det vil alltid være rom for forbedringer, endringer og vridninger for å få en bedre løsning, som tilfredsstiller kundene bedre


I denne fasen har dere følgende oppgaver

​1. Utvikle mange ulike løsningsforslag (se verktøy)

2. Vurdere løsningsforslagene opp mot problemstillingen

3. Velge løsningsforslag

4. Se løsningsforslag i lys av det opprinnelige oppdraget

5. Diskutere de ulike løsningsforslagene igjen

6. Kollektivt valg av endelig løsningsforslag

7. Syretest løsningen deres på eksterne ressurspersonerVerktøy i denne fasen: