Til hovedinnhold

INNSIKT

Fase 2: Innsikt. For å kunne jobbe videre med en utfordring og komme med en løsning må dere først dykke ned og virkelig forstå problemet og konteksten. Dere må skaffe dere innsikt.

Innsikt

Stikkord: Kontekst, prosesser, formaliteter, nettverk

Intensjon: Breddeinnsikt med verdikjede-perspektiv


Desired outcome:

  • Kunnskapspåfyll
  • Se oppdraget i perspektiv
  • Fått kontakt med ressurspersoner på tvers av verdikjeden
  • Definere avgrenset problemstilling


Agenda (aktiviteter):

  • Presentasjon av personas

  • Pressekonferanse

  • Jobbe frem retninger

  • Definere drivere

  • Avgrense oppdraget, definere problemstilling​Dere har følgende oppgaver:


1. Lage intervjuguide til pressekonferanse

2. Identifiser ulike overordnede retninger som personasene har til felles, for eksempel sosiale faktorer, politiske retninger, økonomiske variabler

3. Dobbeltsjekk disse retningene opp mot kunnskapen dere har fått fra ressurspersonene på tvers av verdikjeden

4. Diskuter dere fram til de viktigste driverne/motivasjonsfaktorer innenfor hver retning

5. Velg en til to av de mest relevante, interessante, spennende driverne for å definere en avgrenset problemstilling.


Tips: dere har kort tid - ta opp telefonen og ring i stedet for å vente på svar på en e-post.


Verktøy i denne fasen: