Til hovedinnhold

FORSTÅ

I fase 1: FORSTÅ skal dere forstå hva Innovasjon i Praksis er og bli kjent med oppdraget.

Forsta 1 1

Stikkord: Utfordring, kundeforståelse, dybdeforståelse

Intensjon:

Se relevans, forstå problemområder og skaffe brukerinnsikt

Desired outcome:

  • Innsikt i målgruppe​
  • Kjennskap til ulike verktøy​
  • Kan anvende kraftfulle spørsmål​
  • Utvikle personas


Agenda:

  • Oppdrag presenteres med bakgrunn​
  • Kjennskap til intraprenørskap​
  • Teamet etableres​
  • Definere personas representastive for målgruppen​
  • Introduksjon til verktøy

I denne fasen har dere følgende oppgaver:

1. Sørg for at gruppa forstår oppdraget

2. Fordeling av roller i gruppa, hvem har ansvar for hva

3. Lære verktøy (se under) og øve på å bruke disse

4. Lage plan for hvordan dere skal gjøre research, hvem dere må snakke med osv.

5. Gjøre tilstrekkelig research for å forstå problemområdet og brukerne

6. Lage personas basert på den forståelsen dere har fått

7. Forberede presentasjon av personas til neste fase

8. Forberede spørsmål til pressekonferanse med ressurspersoner i fase 2


Verktøy i denne fasen: