Høyere utdanning i Troms og Finnmark 2021 - 2022

Ungt Entreprenørskap Troms og Finnmark bidrar med programmer som fremmer innovasjon og nyskapingskompetanse gjennom erfaringsbasert læring. Vi er en brobygger mellom utdanning og næringsliv og hjelper utdanningsinstitusjonene med å gjøre utdanningen arbeidslivsrelevant.

Student 2019 speedate 2

Studentbedrift (SB - høyere utdanning): Studentbedrift er et pedagogisk program som gir studenter kompetanse om bedriftsetablering gjennom oppstart, drift og avvikling av egen bedrift. Programmet kan også tilpasses til å fokusere på kun enkelte faser eller områder som bidrar til å utvikle studentenes entreprenørielle ferdigheter.

Innovasjonscamp (alle nivå): Innovasjonscamp er et program med fokus på kreativitet, skaperglede og nyskaping. Det benyttes ofte i oppstartsfasen av en Elevbedrift, Ungdomsbedrift, eller Studentbedrift.

Kontakt oss gjerne, da vi bidrar til entreprenørskap og samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Vi tilbyr også kurs/foredrag om entreprenørskap i fagfornyelsen. Ta kontakt her når dere ønsker mer informasjon eller om vi kan være til hjelp for å komme i gang eller videreutvikle entreprenørskapsarbeidet på din skole.