Høyere utdanning i Troms 2020 - 2021

Ungt Entreprenørskap Troms bidrar med programmer som fremmer innovasjon og nyskapingskompetanse gjennom erfaringsbasert læring. Vi er en brobygger mellom utdanning og næringsliv og hjelper utdanningsinstitusjonene med å gjøre utdanningen arbeidslivsrelevant.

Studentbedrift (SB - høyere utdanning):
Studentbedrift er et pedagogisk program som gir studenter kompetanse om bedriftsetablering gjennom oppstart, drift og avvikling av egen bedrift. Programmet kan også tilpasses til å fokusere på kun enkelte faser eller områder som bidrar til å utvikle studentenes entreprenørielle ferdigheter.


Innovasjonscamp (alle nivå):
Innovasjonscamp er et program med fokus på kreativitet, skaperglede og nyskaping. Det benyttes ofte i oppstartsfasen av en Elevbedrift, Ungdomsbedrift, eller Studentbedrift.

47943499766 d1f5815f09 k 1
NM for studentbedrifter er et høydepunkt i løpet av året med Studentbedrift.

Kontakt oss gjerne, da vi bidrar til entreprenørskap og samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Vi tilbyr også kurs/foredrag om entreprenørskap i fagfornyelsen. Ta kontakt her når dere ønsker mer informasjon eller om vi kan være til hjelp for å komme i gang eller videreutvikle entreprenørskapsarbeidet på din skole.