Videregående skole i Vestland 2021-2022

Vi heier på at elever i Vestland får oppleve kreativitet, mestring og skaperglede. Gjennom våre programmer får elevene jobbe praktisk og se hvor viktig de og deres kompetanse er for andre.

Header UB

UNGDOMSBEDRIFT

Ungdomsbedrift lar elevene lære teori i praksis gjennom å starte, drive og legge ned sin egen bedrift i løpet av et skoleår. Metoden er svært fleksibel og kan tilpasses de fleste utdanningsprogrammene.

For å finne ut mer om hvordan du kan drive ungdomsbedrift som en del av din undervisning så anbefaler vi at du deltar på det digitale infomøte 12. august. Vi kommer gjerne ut til din skole for å planlegge ungdomsbedriftsåret sammen med deg og gi deg en innføring i metoden. Fyll inn kontaktskjema for en uforpliktende prat.

KONTAKTSKJEMA

""Elevene våre blomstret etter de startet ungdomsbedrift på industriteknologi. De gikk fra å være ganske umotivert til å finne mening i bedriftsarbeidet. Det ble en «ordentlig» jobb som de kunne putte sin stolthet i""
Line Brudvik Myhr, Avdelingsleder, Teknikk og Industriell produksjon (TIP), Osterøy vgs.

INNOVASJONSCAMP

Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier. Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv er sentralt i en Innovasjonscamp.

Våre tilbud for VGS 2021-2022

For mer info og påmelding til de ulike tilbudene -> Sjekk Vestland sin kalender

Arshjul UEV VGS 2021 22 Datoer
Arshjul vgs 21 22 Ressurser