Inspirer elevene dine gjennom ungdomsbedrift

Er du lærer og nysgjerrig på hvordan du kan legge til rette for motiverende og elevaktiv læring sammen med Ungt Entreprenørskap? Vi arrangerer informasjonsmøte for deg som vurderer å bruke ungdomsbedrift som del av undervisningen i høst. Bli inspirert av erfaringene til elever, lærere og næringslivet

Møt Ungt Entreprenørskap Vestland og få en kort introduksjon til hva ungdomsbedrift er og hvilket potensial som ligger i metoden. Det vil bli anledning til å stille spørsmål og få veiledning fra Ungt Entreprenørskap. I møtet presenterer vi vårt årshjul og aktiviteter rettet mot dem som har ungdomsbedrift.

Informasjonsmøte er den 12. august kl 14.00-15.00

"Elevene våre blomstret etter de startet ungdomsbedrift på industriteknologi. De gikk fra å være ganske umotivert til å finne mening i bedriftsarbeidet. Det ble en «ordentlig» jobb som de kunne putte sin stolthet i"
Line Brudvik Myhr, Avdelingsleder, Teknikk og Industriell produksjon (TIP), Osterøy vgs.
TIP elever Osteroy

Hva er ungdomsbedrift og hva kreves av lærerne?

Vi har laget en egen lærerportal hvor man kan finne oppdaterte ressurser, veiledningsvideoer og informasjon om hvordan du kan forankre ungdomsbedrift i ditt utdanningsprogram. I portalen finner du oppdatert veiledning tilpasset fagfornyelsen.


NB! Du må opprette bruker for å få tilgang til alt materiell. Å opprette bruker medfører ingen forpliktelse - du er bare sikret tilgang til alt materiell: https://portal.ue.no/


Se film om hvordan satsing på ungdomsbedrift gir tverrfaglig samarbeid:

Elevaktiv læring

"På yrkesfag er det mange som dropper ut og har lite motivasjon for skolen. Det ble veldig nedgang i fravær etter at vi startet ungdomsbedrift. Før pusset vi og sveiset på ting som ble kastet. Ungdomsbedrift ga motivasjon og mening"
Sindre Kolseth, daglig leder, Westtip supplies ungdomsbedrift, VGS1 Teknikk og industriell produksjon

Se film om hva elevene har lært etter å ha arbeidet med ungdomsbedrift:

Viktig brobygger

Ungt Entreprenørskap arbeider for å være en viktig brobygger mellom skole og næringsliv. Elevene får gode relasjoner til næringslivet og viktig lærdom for å bli morgendagens arbeidstakere.


"Gjennom ungdomsbedrift får elevene anledning til å samarbeide tett med lokalt næringsliv – enten som kunder, underleverandører eller i form av å motta veiledning – gjerne gjennom et mentorsamarbeid. Vi ser gang på gang hvor engasjert lokalmiljøet blir i våre ungdomsbedrifter"
Knut Bordal, yrkesfaglærer, Årdal vgs.

Vi håper å se deg på informasjonsmøtet i august!