Ungdomstrinn i Vestland 2021-2022

EB

ELEVBEDRIFT

Mulighetene for å drive elevbedrift i ungdomsskolen er mange. Vi i Ungt entreprenørskap vil gjerne hjelpe dere i arbeidet med å tilpasse metoden til din skole og dine fag.

Gjennom elevbedrift trener elevene særlig samarbeidsevner, kreativitet og å ta initiativ. I elevbedriftsarbeidet har vi fokus på FNs bærekraftsmål og vi håper på mye grønt og sosialt entreprenørskap.

For å finne ut mer om hvordan en kan jobbe med entreprenørskap i skolen så vil vi anbefale deg å melde deg på et digital inspirasjon- og informasjonskurs med oss 18. august. Vi kommer også gjerne ut til skolene for å planlegge elevbedriftsåret sammen med dere. Fyll inn kontaktskjema for en uforpliktende prat.

Digitalt kurs

Kontaktskjema

"«Entrepreneurship is when you act upon opportunities and ideas and transform them into value for others. The value that is created can be financial, cultural and social»."
Martin Lackeus
Okonomi og karrierevalg
Økonomi og karrierevalg gjennomføres ved hjelp av fagstoff på en powerpoint, dialog med elevene og oppgaver i en mobilnettside til elevene.

ØKONOMI OG KARRIEREVALG:

Utdanning, yrkesvalg og personlig økonomi er temaene som tas opp. Det tverrfaglige temaet "Folkehelse og livsmestring" kan fint knyttes opp mot dette undervisningsopplegget. Kunnskap om personlig økonomi er noe elevene etterspør i stor grad. Her vil man bl.a. lære om hvordan man kan unngå fellene med høyt forbruk og kredittkort og i stedet få en god start på voksenlivet. Representanter fra Sparebanken Vest eller Sparebanken i Sogn og Fjordane besøker skolene under gjennomføringen. Representanter fra Sparebanken Vest kan bestilles fra september-november og januar-mars, om vi får beskjed tre uker i forkant.

Vi arrangerer digitalt kurs i oktober. Du kan også lese deg opp på egenhånd på vår lærerportal. Fyll inn kontaktskjema for mer informasjon og bestilling av rådgiver fra banken.

Digitalt kurs

Kontaktskjema

Grunnskole

Dette grunnskoleteamet står klar for å hjelpe dere. Ikke nøl med å ta kontakt!