Hvordan jobbe med entreprenørskap i ungdomsskolen


Ønsker du å vite mer om hvordan man kan jobbe med entreprenørskap i ungdomsskolen?

Vi i Ungt entreprenørskap ønsker å gi nysgjerrige lærere inspirasjon og informasjon om hvordan du som lærer kan jobbe med elevbedrift som metode; enten tverrfaglig, i UDV, eller i valgfag.

Vi kommer til å holde et digitalt informasjonsmøte onsdag 18. august kl. 14.15 til 15.30

EB
"Å jobbe med entreprenørskap er å jobbe med fagfornyelsen"
Ingrid Kristoffersen, fagansvarlig grunnskole