Kontakt: Vestland

Hovedkontoret vårt ligger i Bergen, i tillegg er vi fordelt på kontorer i Naustdal, Årdal, Odda, og Stord.

Du finner kontaktinformasjon til alle som jobber i UE Vestland under, i tillegg til hvilke regioner og skoler hver enkelt har ansvar for.

Er du usikker på hvem du skal kontaktet, ta kontakt med daglig leder eller nestleder.

Se nyheter og kalender fra Vestland.

Bergen

Ungt Entreprenørskap Vestland
Thormøhlens gate 41 E
5006 Bergen

Les nyheter og kalender fra Vestland

Gry Saeterdal
Gry Sæterdal
Daglig leder Ungt Entreprenørskap Vestland
Ingrid Karoline Stensnes
Ingrid Karoline Stensnes
Fagansvarlig videregående skole
Ingrid Kristoffersen 3
Ingrid Kristoffersen
Fagansvarlig grunnskole
Nina Ostensjo
Nina Østensjø
Prosjektleder Sunnhordland
Sara Portrett
Sara Tokheim
Prosjektleder Hardanger
F
Fridtjov Falch Sorø
Rådgiver Bedriftsprogram

Sogn og Fjordane

Besøksadresse:

Tunavegen 7
6817 NAUSTDAL

Holger Aasen contact person
Holger Aasen
Nestleiar
Eivind Husabo contact person
Eivind Husabø
Fagansvarleg universitet/høgskule. Rådgjevar vgs.
Knut Bordal
Knut Bordal
Prosjektmedarbeidar vgs
Fredrik Jarstadmarken
Fredrik Jarstadmarken
Prosjektmedarbeidar grunnskule