Barnetrinn i Vestland 2021-2022

B skole

SMARTere teknologi (6. trinn)

Dette er et veldig populært undervisningopplegg i Vestland fylke. Elevene får en problemstilling fra lokalt arbeids- og næringsliv og i løpet av to dager skal elevene lage en modell og presentere sitt løsningsforslag. Teknologi er middelet, men målet er gode og bærekraftige samfunn å leve i. Sammen med Kraftlaben så vil vi holde fysiske kurs rundt omkring i hele fylket i løpet av januar. I år har vi startet et samarbeid med VilVite, KraftLaben og ViteMeir om et læringstilbud som elevene kan gjennomføre i forkant av SMARTcamp. Meld dere på kurs eller fyll inn kontaktskjema så sender vi deg all informasjon du trenger å vite om gjennomføringen.

Kurspåmelding

Kontaktskjema

Vårt lokalsamfunn (4. trinn)

Her lar vi elevene på en enkel måte gjøre seg kjent med samfunnet rundt seg; yrker, lønn, skatt, demokrati og velferdsstaten. De får teste ut demokratiske spilleregler, forstå sammenheng mellom skatt og velferd og samspillet mellom privat og offentlig aktivitet. Vi har et godt samarbeid med våre medlemskommuner som har kontakter i arbeids- og næringsliv, og kommunene kan være behjelpelig med å skaffe en veileder som gjennomfører deler av undervisningen. Vi vil holde digitalt kurs i oktober.

Våre familier (2. trinn)


Hvordan fungerer familien og hvordan kan hver enkelt være med å bidra? De yngste skoleelevene får lære hvorfor familier må ta valg og prioritere. Vil vil holde digitalt lærerkurs i starten av november.