SMARTere teknologi

SMAR Tere teknologi moodboard

Verden er i endring. Ingen vet hvordan fremtiden ser ut, men vi vet at elevene kan være med å skape den. Vårt undervisningsopplegg, SMARTere energi, har vært svært populært på skolene i gamle Hordaland. Vi i Ungt entreprenørskap Vestland tar med oss suksessoppskriften og fornyer oss i takt med fagfornyelsen til skoleåret 2020-2021. Fra høsten 2020 tilbyr vi alle 6. trinns elever i Vestland fylke å bli med på SMARTere teknologi.


Kjerneelementene i naturfag

Under kjerneelementene i naturfag står det at "gjennom å bruke og skape teknologi kan elevene kombinere erfaring og faglig kunnskap med å tenke kreativt og nyskapende. De skal vurdere hvordan teknologi kan bidra til løsninger, men også skape nye utfordringer. Kunnskap om og kompetanse innenfor teknologi er derfor viktig i et bærekraftsperspektiv". SMARTere teknologi vil være skreddersydd til fagfornyelsen. Elevene vil få en problemstilling fra lokalt arbeids- og næringsliv og de vil bruke sin kreativitet og kunnskap til å komme med løsninger for fremtiden. Teknologi er middelet, men målet er gode og bærekraftige samfunn å leve i.

Kurs i regi av Ungt entreprenørskap


Vi i Ungt entreprenørskap vil gjennomføre kurs ute i kommunene. Her vil du som lærer få tips til hvordan dere kan legge opp undervisning i forkant av SMARTcamp. Dere vi også få være med på en gjennomføring av en mini SMARTcamp. Sjekk kalenderen for når det er kurs i din kommune, og ta kontakt for mer informasjon.

"Dette med at elevene tenker ut og jobber frem ideer, som bare de har kommet på, som de eier, det er veldig givende. De ideene som elevene kanskje tenker er barnslige eller teite, er ofte de ideene som kan bli til noe virkelig interessant når de jobbes videre med."
Lise Herland, lærer på Grasdal skule