Barn løser komplekse samfunnsutfordringer i SMARTere teknologi

Undervisningopplegget SMARTere teknologi har fått 1660 6.trinnselever, fra hele Vestland, til å løse utfordringer fra lokalt arbeids- og næringsliv. Skoler fra 10 kommuner stilte i Fylkesfinalen, og Strusshamn skule, i Askøy kommune, gikk til slutt av med seieren.

Fylkesvinnerne

Fylkesvinnerne
Elevene ved Strusshamn skule fikk i oppdrag, av Caverion, å finne ut hva vi kan bruke mobiltelefonen til i fremtiden som kan bidra til å skape bærekraftige og gode samfunn å leve i. Elevene arbeidet med FNs bærekraftsmål nr. 14, Livet under vann, og lagde en undervannsrobot som er koblet til en app på mobilen. Roboten har fått navnet «Søppelsugeren 2000», og den vil fjerne plast både fra havdypet og fra overflaten. Her finnes både en spillversjon og en kodeversjon.

"Barns fantasi og utforskertrang slutter aldri å overraske meg. Hvordan de kan se løsninger og muligheter på avanserte problem, hvor en voksen blir begrenset av det de tror er uløselige oppgaver. Gjennom Smartere Teknologi får elevene utfordrende oppgaver, hvor de virkelig får utfoldt seg kreativt og faglig, og ikke minst gjennom samarbeid."
Gaute Auflem Lillesund, kontaktlærer
"Det å være med på Smartere teknologi synes jeg er gøy, lærerikt og spennende. Vi vi ha mer av slikt i timene."
Elev
Soppelsuger 2000 liten

Dommerne er imponert
Om 1. plassen, synes dommerne at elevene viser stor kreativitet innenfor teknologi. Løsningen får enkeltmennesket til å involvere seg i et av de største utfordringene vi har; førsøpling av havet. Muligheten for spill er gøy og skaper engasjement. Dommerne mener løsningen har stor mulighet for realisering, spesielt med tanke på mikroplast.

Lars Leegaard Maroy

"Deltakerne i SMARTkonkurransen imponerer hver gang. De klarer å sette seg inn i komplekse problemstillinger og komme opp med løsninger som ingen voksne ville kommet på - og som nettopp derfor blir så godt tatt imot av firmaene som leverer utfordringene. Gleder meg alt til neste år", sier Lars Leegaard Marøy som er sjef for VilVite.

Skare skule 2 plass lite

2. plassen gikk til Skare skule, i Ullensvang kommune, som hadde løst Boliden i Odda sin utfordring med en mer miljøvennlig transport. Her lærte dommerne noe nytt da elevene blant annet tok for seg Magnuseffekten for framdrift til sjøs. Dommerne var imponert over den faglige forståelsen til gruppen og hadde stor tro på at løsningen lot seg gjennomføre.

Sagstad skule 3 plass

3. plassen gikk til Sagstad skule, i Alver kommune, som hadde løst Industriutvikling Vest sin problemstilling om hvordan oljeplattformer kan bli en ny ressurs i fremtidens samfunn. Elevene har tatt for seg utfordringen med befolkningsvekst i verden, og har laget et bærekraftig samfunn på plattformen. Her finner du både skole, sykehus, tannlegekontor og grønnsaksdyrking.

"Jeg elsker å jobbe med SMARTere teknologi. Det er et helt genialt undervisningsopplegg hvor vi virkelig får se hva som bor i 6.trinnselevene. De ser bare muligheter og løser utfordringer som voksne klør seg i hodet av."
Ingrid Kristoffersen, Fagansvarlig for Ungt entreprenørskap
"SMARTare teknologi handlar om korleis me kan bruka kreativitet, kunnskap og engasjement til å skapa ei berekraftig framtid for menneska og planeten. Det er verdas viktigaste tema! Det er så inspirerande å sjå kor smarte idear elevane har, det gjev håp for framtida."
Signe Bondhus-Jensen, leier på Kraftaben i Odda
Signe og meg

Ingrid Kristoffersen, fra Ungt entreprenørskap, arrangerer SMARTere teknologi for 6.trinn sammen med medarrangør, Signe Bondhus-Jensen fra Kraftlaben. Begge er utdannet naturfagslærere, og har et stort engasjement for naturfag som et utforskende og kreativt fag.

Vil du vite mer om SMARTere teknologi, les her. Vi starter opp igjen med lærerkurs januar 2021.