Barnetrinn i Vestland 2020 - 2021

Barneskole

Ungt Entreprenørskap leverer undervisningsopplegg og veiledning som hjelper skolene i Vestland fylke med å gjøre undervisningen mer praktisk og fremmer kreativitet, motivasjon og læring. I tillegg gir flere av undervisningsoppleggene en viktig læring gjennom samarbeid med arbeids- og næringsliv. Ungt Entreprenørskap tilbyr tre undervisningsopplegg på barnetrinnet.

SMARTere teknologi (6. trinn)

Elevene får en problemstilling fra lokalt arbeids- og næringsliv. I løpet av to dager skal elevene lage en modell og presentere sitt løsningsforslag. Nytt av året er at teknologi inngår som en del av løsningen. Elevene skal ikke skape ny teknologi, men komme med forslag til hvordan teknologi kan brukes SMARTere for å skape verdi for andre.

Vårt lokalsamfunn (4. trinn)


Her lar vi elevene på en enkel måte gjøre seg kjent med samfunnet rundt seg; yrker, lønn, skatt, demokrati og velferdsstaten. De får teste ut demokratiske spilleregler, forstå sammenheng mellom skatt og velferd og samspillet mellom privat og offentlig aktivitet. Vi har et godt samarbeid med våre medlemskommuner som har kontakter i arbeids- og næringsliv. Kommunene kan være behjelpelig med å skaffe en veileder som gjennomfører deler av undervisningen.

Våre familier (2. trinn)


Hvordan fungerer familien og hvordan kan hver enkelt være med å bidra? De yngste skoleelevene får lære hvorfor familier må ta valg og prioritere.

Vi vil sette opp digitale kurs i Våre familier og Vårt lokalsamfunn. Vi møtes fysisk for kurs i SMARTere teknolog ute i kommunene.

Sjekk kalenderen for mer info om kurs og kåringer, og kontakt oss for mer info.