Videregående skole i Vestfold og Telemark 2020-2021

Ungt Entreprenørskap leverer programmer og veiledning som hjelper skolene i Vestfold og Telemark i arbeidet med entreprenørskap i utdanningen. Vi vil bidra for å gjøre undervisningen mer praktisk og fremme kreativitet, motivasjon og læring. I tillegg gir mange av programmene en viktig læring gjennom samarbeid med arbeids- og næringsliv.


2020 2021

Våre programmer

Ungdomsbedrift (UB)

Elever får starte, drive og avvikle egen bedrift i løpet av et skoleår.

Innovasjonscamp

Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier. Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv er sentralt i en Innovasjonscamp.

Sjef i eget liv

"Sjef i eget liv" gir elevene grunnleggende økonomikunnskaper. Elevene får sette opp sine personlige budsjetter i en simulator hvor målet er at de skal kjøpe egen bolig. De starter med å velge utdanning og yrke. Underveis må de ta bevisste valg om forbruk og lån og reflektere over verdien av langsiktig sparing. Budsjettet skal gå i balanse slik at drømmen om egen bolig blir oppnåelig.


UE Vestfold og Telemarks tilbud skoleåret 2020-2021

Viktige datoer:

  • Kick off for Ungdomsbedrifter - digitalt 23. september
  • Lærersamling for UB-lærere 29.-30. oktober
  • Gründeridol 19.november

LAST NED ÅRSHJUL REGION TELEMARK HER

Her finner du en oversikt over alle våre arrangementer, kurs og frister for skoleåret 2020/2021. Her er det tilbud for både elever og lærere. Denne vil oppdateres fortløpende.


Ta kontakt!

Vi bidrar til entreprenørskap og samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Vi tilbyr også kurs/foredrag om entreprenørskap i fagfornyelsen.

Ta kontakt når dere ønsker mer informasjon eller om vi kan være til hjelp for å komme i gang eller videreutvikle entreprenørskapsarbeidet på din skole.

Fida

Fagansvarlig Region Telemark

Frida Ditlefsen

frida.ditlefsen@ue.no

+47 994 57 860

Photo 2020 08 17 10 11 24

Fagansvarlig Region Vestfold

Nina Molteberg

nina.molteberg@ue.no

+47 994 93 737