Tilbud og aktiviteter for 8-10. trinn

Heldagskurs, fagdag for kollegiet eller planlegging på teamtid!

Nytt skoleår med nye muligheter, og vi i UE står klar for å bistå dere med våre undervisningsmetoder også i år😊

Ønsker du å fremme skaperglede, kreativitet, problemløsning, samarbeid, livsmestring, og bærekraft i praksis? Da har vi metodene du kan bruke i ditt klasserom. Du slipper å finne opp hjulet på nytt for vi bidrar gjerne med råd, igangsetting, organisering og planlegging sammen med deg og ditt kollegie, slik at flere kan jobbe tverrfaglig, innovativ og entreprenørielt i henhold til LK20. Sammen setter vi fremtidens kompetansebehov på timeplanen!

På denne siden kommer vi jevnt til å legge ut påmeldingslinker til arrangementer med fastsatte datoer i tillegg til at du allerede nå kan melde om behov for et uformelt møte med deg eller ditt team:UE ikon Jobbskygging

JOBBSKYGGING 8-10. TRINN

Med jobbskygging, finner du oppgaver som passer godt som et supplement i faget utdanningsvalg. Gjennom gode forberedelser, møter med arbeidslivet og rom for refleksjon i etterkant får elevene økt kompetanse og mulighet til å gjøre reflekterte valg for egen framtid. Det er laget egne øvelser og aktiviteter for hvert trinn på ungdomsskolen som gradvis gjør elevene mer bevisst på valg de gjør etter 10.trinn


INNOVASJONSCAMP 8-10.TRINN

Innovasjonscamp er en treningsleir med fokus på kreativitet og nyskaping. Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper på 3–5 elever, og skolen velger om elevene skal presentere løsningene for en jury som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier. Aktuelle tverrfaglige tema som gjerne innlemmer sosiale og- eller miljømessige problemstillinger i nærområdet eller på skolen, er et populært utgangspunkt. Da oppleves oppdraget spesielt nært og relevant for elevene.

Under her kan du allerede nå melde interesse for innovasjonscamp til din skole og klasse og vi tilpasser tema sammen med deg:

UE ikon Innovasjonscamp

Fastsatte innovasjonscamper:

En del kommuner har selv bestemt periode for gjennomføring og har som tradisjon og be med seg nye problemstillere med nye tema hvert år. I tillegg har vi noen innovasjonscamper som har blitt en god tradisjon på årshjulet og som har fast dato, men åpen for hele Trøndelag. På denne siden legger vi etterhvert ut påmelding til de forskjellige campene.

INNOVASJONSCAMP TRONDHEIM KOMMUNE 8.TRINN

I god tradisjon gjennomfører vi også i år innovasjonscamper med superfinale for alle skolene i Trondheim kommune. Ønsker du å vite nøyaktig hvordan dette foregår og hva vi tilbyr? Sjekk ut denne informasjonssiden:

BLÅ INNOVASJONSCAMP FOR 10. TRINN I HELE TRØNDELAG

17.oktober og påmeldingen åpner 31.august!

Bli med på en havbruksorientert innovasjonscamp med fokus på blå næring. Her løser elevene problemer som eksisterer i den blå næringen i dag og får samtidig oppleve Guri Kunna VGS og øyriket fra sin beste side. De siste 3 årene har 75 elever deltatt på fysisk dagscamp, mens over 500 elever fra hele Trøndelag har deltatt digitalt. Vi fortsetter suksessen også i år!

Fysisk versjon
75 elever får en dag på Frøya og Hitra hvor de skal besøke anlegget til lands og til havs. Her får de inspirasjon som vil være et godt utgangspunkt for videre arbeid under innovasjonscampen i kulturhuset på Frøya. Det blir satt opp en buss for elevene og medfølgende lærer. Det serveres også lunsj underveis og middag på hotellet.
De voksne vil få egen omvisning og båttur mens elevene arbeider

OBS! Meld på elever som har interesse for blå næring og som ser for seg dette som et mulig utdanningsløp. Ca 1-5 (maks) elever per skole. Campen har de siste årene vært så populær at vi i år blir nødt til å trekke lodd blant de første 20 påmeldte skolene.

Avgang Trondheim sentralstasjon kl 6.30 med stopp underveis mot Frøya for å plukke opp flere, og retur fra Frøya Hotell kl 19.00

Digital versjon
Vi inviterer til digitalt lærerwebinar for gjennomgang av materiell i forkant. Link får dere på mail.
Digital versjon er åpen for alle 10.trinns elever i hele Trøndelag og er et glimrende utgangspunkt for å se utdanningsmuligheter innenfor blå næring. I år stiller vi også med digital veiledning.

Raska på og bli med!Elevbedrift no

ELEVBEDRIFT

Gjennom Elevbedrift får elevene starte, drive og avvikle sin egen bedrift. Elevene trener særlig samarbeidsevner, kreativitet og initiativ gjennom arbeidet med bedriften. Ofte knyttes arbeidet i Elevbedrift opp mot tema som bærekraftig utvikling, sosialt entreprenørskap, sunn mat og matglede, eller opp mot ressurser i lokalsamfunnet.

Elevbedrift er et fleksibelt program som kan organiseres på svært ulike måter, og med ulikt omfang. Elevbedrift organiseres tverrfaglig eller i enkeltfag, alt fra 2 uker til et helt skoleår. Du finner mer informasjon om elevbedrift som metode ved å logge den inn på vår egen portal fpr lærere, https://portal.ue.no/, og dere finner gode prosessforklaringer på https://elevbedrift.no/

Ønsker du kontakt med en rådgiver for å få bistand med elevbedrift? Ta kontakt via linken under her:
Ok

ØKONOMI & KARRIEREVALG


Økonomi & karrierevalg øker engasjementet for karrierevalg, refleksjon rundt ønsker og personlig økonomi. Det veksles mellom digitale og analoge virkemidler. Programmet er nettbasert og kan brukes på mobil, pc eller iPad. Programmet krever svært lite forberedelser fra skolens side, og dyktige veilederne fra Sparebank1 SMN stiller med alt av materiell for selve gjennomførelsen!
Les mer om økonomi & karrierevalg her!Siri Ungt Entreprenorskap portrett 0008
Siri Korsnes
Rådgiver grunnskole, sørlige del Trøndelag
Marte Aas3
Marte Aas
Rådgiver grunnskole, sørlige del Trøndelag
Oyvind
Øyvind Troset
Rådgiver grunnskole, nordlige del Trøndelag
Eva Forbord1
Eva Forbord
Rådgiver grunnskole, sørlige del Trøndelag
Stein Saether1
Stein Sæther
Rådgiver grunnskole, sørlige del Trøndelag