Tilbud og aktivitet for 1.-7. trinn

Vare Familier

1-2. trinn: Våre familier

Hvorfor har man en jobb og hva man gjør for å få et yrke? Hva er en familie og hva gjør medlemmene i familien?

Gjennom lek og meningsfylt læring får barna erfare at familiene må ta valg og se nødvendigheten av prioriteringer. De får prøve seg som ”innkjøpere” og må reflektere rundt hvordan man bruker pengene man tjener. Programmet passer både for de eldste barna i barnehagen og de yngste i grunnskolen.


Om SMART

3-7 .trinn: SMART

I SMART lar vi elevene avdekke behov, utvikle ideer og finne løsninger. Slik trenes elevene selv i å formulere spørsmål, søke svar og sette ord på egen læring. Trening av digitale ferdigheter gis plass der teknologien forsterker selve læreprosessen. Vi viser deg hvordan kreativitet utvikles gjennom en prosess og hvordan du som lærer fasiliteter dette. Programmet er tverrfaglig og går over 3-5 dager tilpasset deres ukeplan. Det avsluttes med en utstilling eller skolemesse.

Vi tilbyr temaer som klima, avfall, teknologi, hverdagsproblemer, havet og SMART SMN

(SMART SMN er i samarbeid med Sparebank 1 og gjennomføres kun i mai måned)

Ta kontakt for mer info!


Vart lokalsamfunn

5. trinn: Vårt lokalsamfunn, uke 48

Hvorfor betaler man egentlig skatt, og hva brukes pengene til? Hva er velferd, og hva betyr det egentlig at vi har et demokrati?

Dette er temaer som kan være ganske vanskelige – og kanskje litt kjedelige? Vårt lokalsamfunn er et program der elevene på en enkel måte gjør seg kjent med samfunnet rundt seg, yrker, lønn, skatt, demokrati og velferdsstaten.

Tidsbruk og gjennomføring: 4 undervisningsøkter, gjennomføres av lærer og veileder fra politikk, næring aller arbeidsliv (økt nr 2).

Obs! Påmeldingsfrist 6.oktoberRemidt

4. trinn: SMART ReMidt-skolen

I kommunene: Frøya, Heim, Hitra, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkland, Rennebu, Rindal, Skaun

SMART ReMidt er et program som er satt sammen av UEs pedagogiske program SMART og ReMidt som samarbeidspartner. Gjennom besøk på gjenvinningsstasjonen og kreative prosesser skal elevene avdekke utfordringer knyttet til kildesortering og avfallshåndtering. De skal komme med ideer og finne løsninger med nytte og verdi for andre og fremtiden. Til slutt skal elevene lage en prototype som de skal vise frem under presentasjonen med publikum.

Tidsbruk og gjennomføring: Ca 4 dager. Inkluderer oppstart med rådgiver fra Ungt Entreprenørskap, besøk på gjenvinningsstasjon, og utstilling på skolen hvor UE og ReMidt kommer på besøk.


Siri Ungt Entreprenorskap portrett 0008
Siri Korsnes
Rådgiver grunnskole, sørlige del Trøndelag
Marte Aas3
Marte Aas
Rådgiver grunnskole, sørlige del Trøndelag
Monika Hansvik
Monika Hansvik
Rådgiver Namdalen
Oyvind Troset
Øyvind Troset
Rådgiver grunnskole, nordlige del Trøndelag
Stein Saether1
Stein Sæther
Rådgiver grunnskole, sørlige del Trøndelag
Eva Forbord1
Eva Forbord
Rådgiver grunnskole, sørlige del Trøndelag