Tilbud og aktivitet for 1.-7. trinn

UE ikon Familier

1-2. trinn: Våre familier

Hvorfor har man en jobb og hva man gjør for å få et yrke? Hva er en familie og hva gjør medlemmene i familien?

Gjennom lek og meningsfylt læring får barna erfare at familiene må ta valg og se nødvendigheten av prioriteringer. De får prøve seg som ”innkjøpere” og må reflektere rundt hvordan man bruker pengene man tjener. Programmet passer både for de eldste barna i barnehagen og de yngste i grunnskolen.SMART

SMART

I SMART lar vi elevene avdekke behov, utvikle ideer og finne løsninger. Slik trenes elevene selv i å formulere spørsmål, søke svar og sette ord på egen læring. Trening av digitale ferdigheter gis plass der teknologien forsterker selve læreprosessen. Vi viser deg hvordan kreativitet utvikles gjennom en prosess og hvordan du som lærer fasiliteter dette. Programmet er tverrfaglig og går over 3-5 dager tilpasset deres ukeplan. Ungt Entreprenørskap Trøndelag stiller på planlegging med lærere, kick off og avslutning.

Forankret i lærerplanverket

SMART er forankret i overordnet del av lærerplanverket og dekker flere kompetansemål i norsk, samfunnsfag, naturfag samt kunst og håndverk. Oppgavene gir elevene stort rom til å reflektere over egen læring, samt utforske og drøfte bærekraftige løsninger på nye og eksisterende problem. Slik legger SMART godt til rette for dybdelæring.

Nå har vi egen ressursside for elever samt en egen lærerportal med verktøy og tips til gjennomføringen. Sjekk ut https://www.ue.no/smart/ og https://portal.ue.no

Under ser dere hvilke temaer vi har fokus på i år:

4.TRINN: SMART AVFALL

Teamet er laget for 4.trinn, men vi tilpasser også for fådelte skoler hvor flere trinn kan samarbeide.

Undervisningsoppleggene er i noen kommuner satt sammen av UEs pedagogiske program SMART og våre samarbeidspartnere ReMidt, Fosen Renovasjon og Midtre Namdal avfallsselskap. Gjennom besøk på gjenvinningsstasjonen og kreative prosesser skal elevene avdekke utfordringer knyttet til kildesortering og avfallshåndtering. De skal komme med ideer og finne løsninger med nytte og verdi for andre og fremtiden. Til slutt skal elevene lage en prototype som de skal viser frem under presentasjonen til publikum.

Se linkene under for mer informasjon knyttet til din kommune:


Bilde fra nettside 1

5-7. TRINN: SMART "VERDIEN AV FELLESKAP"

I mai 2025 inviterer Sparebank 1 SMN og Ungt Entreprenørskap elever på 5-7.trinn i hele Trøndelag til en stor innovasjonskonkurranse hvor temaet handler om verdien av felleskap. Elevene leter etter utfordringer og behov i sitt lokalsamfunn og finner løsninger som skaper verdi for andre. Link til påmelding kommer!

I mellomtiden, husk å sett av 3-5 dager når det passer dere i mai 2025

Bilde fra nettside2

6-7. TRINN: SMART HVERDAGSPROBLEMER-TEKNOLOGI

Her skal elevene lete etter hverdagsproblemer, eller små og store samfunnsproblemer, for så å finne muligheter som kan løses med teknologi. Undervisningsopplegget er laget for 6. og 7.trinn.UE ikon Lokalsamfunn

5. trinn: Vårt lokalsamfunn

Hvorfor betaler man egentlig skatt, og hva brukes pengene til? Hva er velferd, og hva betyr det egentlig at vi har et demokrati?

Dette er temaer som kan være ganske vanskelige – og kanskje litt kjedelige? Vårt lokalsamfunn er et program der elevene på en enkel måte gjør seg kjent med samfunnet rundt seg, yrker, lønn, skatt, demokrati og velferdsstaten.

Tidsbruk og gjennomføring: 4 undervisningsøkter, gjennomføres av lærer og veileder fra politikk, næring aller arbeidsliv (økt nr 2).
Siri Ungt Entreprenorskap portrett 0008
Siri Korsnes
Rådgiver grunnskole, sørlige del Trøndelag
Marte Aas3
Marte Aas
Rådgiver grunnskole, sørlige del Trøndelag
Oyvind
Øyvind Troset
Rådgiver grunnskole, nordlige del Trøndelag
Stein Saether1
Stein Sæther
Rådgiver grunnskole, sørlige del Trøndelag
Eva Forbord1
Eva Forbord
Rådgiver grunnskole, sørlige del Trøndelag