11. Best in Business

Juryen ser etter ungdomsbedrifter som er inne i driftsfasen og som kan vise til faktisk salg.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Hvordan har fremdriften i ungdomsbedriften vært, fra utforming av ideen til faktisk salg?
 • Hvordan har arbeidsoppgaver blitt fordelt?
 • Hvilke bærekraftige vurderinger og tiltak har ungdomsbedriften gjort?
 • Har ungdomsbedriften samarbeidet med eksterne aktører gjennom prosessen, og hva bidro de med?
 • Hvilke markedsførings- og salgsaktiviteter er gjennomført?
 • Kan elevene vise at de har god økonomisk oversikt og forståelse, og at bedriften er lønnsom (inntektene overstiger utgiftene)?

Ungdomsbedriften må i forkant levere inn:

En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

 • Navn på konkurransen «Best in Business».
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
 • Kort beskrivelse av forretningsideen.
 • Informasjon om kriteriene over.
 • Legg gjerne inn skisse eller bilde av varen/tjenesten.

Juryen gjennomfører intervju med kandidatene


Spørsmål? Ta kontakt med en av oss!

Marte Stromsem
Marthe Strømsem
Rådgiver VGS og høyere utdanning, sørlige del Trøndelag
Stine
Stine Myhre
Merkantilt ansvarlig og rådgiver
Sara Ungt Entreprenorskap portrett 0001
Sara Kveli Skjervø
Rådgiver VGS og høyere utdanning, nordlige del Trøndelag