15. Beste design- og håndverksprodukt

I denne konkurransen blir kun fysiske produkter vurdert. Importerte produkter kvalifiserer ikke i denne konkurransen eller produkter laget på bestilling fra ekstern produsent. Bedriften må kunne vise til at dette er bedriftens egenproduksjon.

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

Form

  • Har det fysiske produktet estetiske kvaliteter og et godt design?
  • Hvordan styrker dette løsningen?
  • Er det tatt gode vurderinger til materialbruk, detaljering og god finish?

Funksjon

  • Er løsningen funksjonell?
  • På hvilken måte passer det fysiske produktet til konteksten eller målgruppen?

Ungdomsbedriften må i forkant levere inn:

En kort beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

  • Navn på konkurransen «Beste design- og håndverksprodukt».
  • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
  • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
  • Kort beskrivelse av forretningsideen og en skisse/bilde av produktet.
  • Informasjon om kriteriene over.

Juryen gjennomfører intervju med kandidatene. Produktet må stilles ut på standen til bedriften


Spørsmål? Ta kontakt med en av oss!

Marte Stromsem
Marthe Strømsem
Rådgiver VGS og høyere utdanning, sørlige del Trøndelag
Stine
Stine Myhre
Merkantilt ansvarlig og rådgiver
Sara Ungt Entreprenorskap portrett 0001
Sara Kveli Skjervø
Rådgiver VGS og høyere utdanning, nordlige del Trøndelag