4. Beste regnskap - i samarbeid med SpareBank1 Regnskapshuset SMN

Juryen vil gjøre en helhetsvurdering på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Er resultatregnskap og balanserapport riktig?
 • Har ungdomsbedriften løpende (månedlig) avstemning av regnskap mot bankkonto, kundefordringer og leverandørgjeld?
 • Har ungdomsbedriften gode rutiner for å sikre dokumentasjon av økonomiske hendelser (inntekter, kostnader, andeler etc.)?
  • Er bilag tatt vare på og lagt ved bokføringen?
  • Er det system i bilagene, og er bilagene gyldige bilag?
 • Viser ungdomsbedriften god forståelse for økonomi og regnskap?
  • Kan bedriften gi ett eksempel på hvordan regnskapsføringen ble brukt som et styringsverktøy?

Ungdomsbedriften må i forkant levere inn:

 • Resultatregnskap og balanserapport.
 • En beskrivelse (maks 2 A4 sider) i PDF-format som inneholder:

 • Navn på konkurransen «Regnskapsprisen».
 • Navn på ungdomsbedriften, skole og utdanningsprogram.
 • Telefonnummer og e-postadresse til en kontaktperson i ungdomsbedriften.
 • Kort beskrivelse av forretningsideen.
 • Informasjon om kriteriene over.
 • Informasjon om hvilket system dere har brukt for regnskapsførselen (digitalt regnskapssystem eller Excel-ark).

Juryen vurderer innsendte dokumenter i forkant av FM. Juryen gjennomfører ikke intervju med kandidatene.

SMN Regnskapshuset

Spørsmål? Ta kontakt med en av oss!

Marte Stromsem
Marthe Strømsem
Rådgiver VGS og høyere utdanning, sørlige del Trøndelag
Stine
Stine Myhre
Merkantilt ansvarlig og rådgiver
Sara Ungt Entreprenorskap portrett 0001
Sara Kveli Skjervø
Rådgiver VGS og høyere utdanning, nordlige del Trøndelag