Oslo Entreprenørskapsliga 2023

OE23 Andre Nesheim 20231023 07988

Komplekse utfordringer i arbeidslivet krever tverrfaglige prosesser. Oslo Entreprenørskapsliga er et initiativ på tvers av utdanningsinstitusjonene i Oslo, og piloten ble gjennomført høsten 2023. 97 studenter fordelt på 19 tverrfaglige team jobbet med multikomplekse problemstillinger presentert av tre næringslivsaktører; Løkka Gårdeierforening, Opplysningsvesenets fond og Construction City.

Få et innblikk i piloten i videoen:

OE23 Andre Nesheim 20231023 08331 2

Løkka Gårdeierforening ivaretar mange av de gamle bygårdene på Grünerløkka og ga studentene følgende utfordring:

Hvordan kan et sameie/en gårdeier som forvalter en 1890-talls gård oppnå fremtidens krav, spesielt med henblikk på ESG, energi, avfall, vann, standard, sikkerhet/brann?

OE23 Andre Nesheim 20231023 08455

Opplysningsvesenets Fond skal bygge fremtidens næringspark på Prestmoen og ba studentene om hjelp i arbeidet:

Hvordan utvikle en næringspark på Prestmoen for samfunnsansvarlige, plasskrevende næringsaktører i det grønne skiftet, som i tillegg til å skape grunnlag for økonomisk vekst, også bygger verdier sosialt, kulturelt og miljømessig på Ringerike?

OE23 Andre Nesheim 20231023 08566

Construction City utfordret studentene med en problemstilling innen ny teknologi i byggebransjen:

Hvordan bruke ny teknologi for å optimalisere prosesser og produksjonsmetoder i byggebransjen – altså hvordan sikre bærekraftig og klimavennlig design av prosesser ved hjelp av ny teknologi som KI, robotisering og 3D-printing?

Gjennom to uker fulgte studentene en prosess fasilitert av Ungt Entreprenørskap. I tett kontakt med parter påvirket av problemstillingene hentet studentene innsikt gjennom både intervjuer, "pressekonferanse" med fagpersoner og egen research. På bakgrunn av innsiktsarbeidet kunne studentene avgrense problemstillingene og komme med løsninger det er mulig å aksjonere på.

OE23 Andre Nesheim 20231026 00137

Dette sier studentene:

"Det var veldig kult å jobbe tverrfaglig med andre studenter fra andre utdanningsinstitusjoner, og å stole på en arbeidsprosess vi ikke var kjent med fra tidligere. Vi lærte at, okay, kan du ingenting, så må du ta opp telefonen og snakke med noen som kan noe. Del kunnskapen du har funnet, og så kommer vi til slutt en vei."
Suria Saleh, student fra OsloMet
First Lo 2023 10 26 Andre Nesheim 1057

Dette sier oppdragsgiverne:

"Dette var en unik mulighet til å inngå dialog med en ung målgruppe. Det gir stor verdi å få så mye innsikt i arbeidsmetodikk og tankesett rundt en problemstilling vi er opptatt av fra studenter."
Stine Berg Lühr, Løkka Gårdeierforening
OE23 Andre Nesheim 20231023 08331

Dette sier det øvrige involverte næringslivet (ressurspersonene)

"Å komme inn i denne måten å tenke på, måten man kan jobbe i prosess med å løse disse komplekse problemstillingene, måten man kan designe både tjenester og ulike prosessforløp, tror jeg er veldig verdifullt. For meg er det kjempeverdifullt å delta - både å høre fra de andre ressurspersonene og de som studerer akkurat nå."
Daniel Butenschøn, CEO Proptech Norway
OE23 Andre Nesheim 20231026 09648

Har du spørsmål om Oslo Entreprenørskapsliga eller ønsker å være en del av neste gjennomføring? Ta kontakt!

Rebekka 2
Rebekka de Leon
Innovasjonsanvarlig, høyere utdanning