Bouvet og Ungt Entreprenørskap Rogaland har inngått samarbeidsavtale

2.000 elever deltar dette skoleåret i SMART i Rogaland, et program Ungt Entreprenørskap tilbyr på mellomtrinnet. Programmet har blitt veldig populært og vi ser at stadig flere barneskoler ønsker å gjennomføre SMART. Da er vi svært glade for å ha fått Bouvet med som ny samarbeidspartner når vi nå skal møte den veksten vi ser kommer i årene som ligger foran oss!

Bouvet og UE Rogaland har signert samarbeidsavtale
Regionleder i Bouvet, Bjarne Gudmundsen, og daglig leder i Ungt Entreprenørskap Rogaland, Maria Aasbø, ser fram til å samarbeide for mer entreprenørskap ved barneskoler i Rogaland.

Framtidens problemløsere

Gjennom SMART kartlegger elevene ulike utfordringer i eget lokalmiljø, de velger seg en utfordring de vil konsentrere seg om og de utvikler en løsning de presenterer foran en jury bestående av folk fra lokalt arbeids- og næringsliv. Elevene er selv aktive i å definere problemer og problemstillinger for å skape løsninger som er nyttige for dem selv og andre mennesker. Elevene trenes i å stille spørsmål, eksperimentere og dokumentere løsningene sine gjennom praktiske oppgaver, slik at nye ideer omsettes til handling. Vi har fra før et samarbeid med Dalane Energi som har ført til stor aktivitet ved barneskolene i Dalane-regionen. Nå håper vi å få til det samme i Stavanger, Sandnes og Sola med Bouvet på laget.

På leit etter framtidens løsninger og kompetanse

I NHOs kompetansebarometer for 2002 oppgir 65 prosent av medlemsbedriftene over hele landet å ha et udekket kompetansebehov, hvorav 12 prosent sier at dette gjelder i stor grad. Det er behov for kompetanse innenfor flere bransjer og felles for dem er at de alle har udekket IKT-behov og mangler kompetanse for å klare den grønne omstillingen. (Les NHOs kompetansebarometer her.)

"Det er krevende å få tak i nok og riktig kompetanse i årene som kommer. Vi vet ikke helt hva vi skal leve av i framtiden, men vi vet hvem vi skal leve av. Vi vet at de som går på skolen i dag er de som arver utfordringene vi nå så vidt ser konturene av. Da skylder vi dem at vi utruster dem med viktig kompetanse som gjør dem i stand til å ta tak i utfordringer, løse problemer og sette gode ideer ut i livet. Det vil de få bruk for uansett hvilken bransje de velger å jobbe i. Vi er alle på leit etter framtidens løsninger og kompetanse. Sammen med Bouvet kan vi bidra til å bygge kompetanse på problemløsning, kreativitet og samarbeid tidlig i skoleløpet."
Maria Aasbø, daglig leder Ungt Entreprenørskap Rogaland

Teknologistøttet læring

En viktig del av SMART er at elevene skal lage en prototype av løsningen sin.

Microsoft Teams image 19

Vi ser stor kreativitet når elevene lager fysiske modeller av alt fra droner, roboter, framtidens klasserom, elektrifiserte bydeler eller hva det nå skal være.

244225167 10159421203067534 3951225179247771643 n

Noen skoler velger også i tillegg å la elevene lage digitale prototyper som de kan se i AR (Augmentet Reality) for å lære om dimensjonering og se hvordan løsningen vil se ut i virkeligheten.

Slik kan elevene tilegne seg digital kompetanse i en sammenheng hvor de samtidig skaper verdi for andre med løsningene sine. Vi håper og tror at Bouvet sammen med oss kan bli en ressurs for lærere slik at de kan ta i bruk teknologi på en måte som styrker læringen i klasserommet.

En perfekt match!

Bouvet har fulgt arbeidet til Ungt Entreprenørskap over en tid og flere av medarbeidere i selskapet har vært med oss ut i skolen for å være jury når elevene presenterer SMART-løsningene sine. Det har vært verdifullt å bruke god tid for å bli bedre kjent med hverandre og når avtalen skulle signeres var det naturlig at samarbeidet dreier seg om arbeidet som vi gjør i barneskolen.

"Det er inspirerende å se de kreative løsningene elevene presenterer og det er givende å vite at vi bidrar til et arbeid som bygger viktig kompetanse hos framtidens arbeidstakere. Bouvet sin visjon er å «gå foran og bygge framtidens samfunn». Ungt Entreprenørskap sin visjon er å «Inspirere unge til å tenke nytt og skape verdier». Det er to visjoner som sammen har stor kraft i seg og som legger et veldig godt grunnlag for samarbeidet vi nå går inn i."
Bjarte Gudmundsen, regionleder Bouvet Rogaland

Hvorvidt samarbeidet på sikt utvides til andre utdanningsnivå gjenstår å se, men det er helt klart en mulighet dersom begge parter ønsker det. I første omgang skal vi nå sammen sørge for at flere barneskoler i Stavanger, Sandes og Sola får gleden av å bli med på SMART i årene som kommer.

Om Bouvet

Bouvet er et helnorsk konsulentselskap som går foran og bygger fremtidens samfunn. Det er deres glede å rådgi, designe, utvikle, forvalte, og gi råd om IT-løsninger og digital kommunikasjon – sammen med kunder. De har over 2000 ansatte som er dedikerte til verdiene sine – delingskultur, jordnærhet, entusiasme, troverdighet og frihet. I Bouvet er de lidenskapelig opptatt av å dele – her ruger ingen på kunnskap og kompetanse, men ivrer etter å dele den med kollegaer, kunder og lokalsamfunnet der de er. Bouvet vil sammen med Ungt Entreprenørskap Rogaland bidra til å bygge morgendagens kompetanse på problemløsning, kreativitet og samarbeid.