To nye år med Samfunnssentralen

Det er en stor glede å fortelle at avtalen vår med Samfunnssentralen er fornyet med to nye år! Nå går vi inn for åtte år som samarbeidspartnere på elevbedrift og sosialt entreprenørskap. Det er utrolig stas!

Ue samfunnssentralen avtale 3
"For oss er dette er langsiktig samarbeid. I løpet av disse seks årene har vi oppnådd mye, og vi har økt antall elevbedrifter betraktelig. Det er vi veldig stolte av og samarbeidet med Samfunnssentralen har vært helt essensielt i dette arbeidet."
Maria Aasbø, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Rogaland

Siden 2018 har Samfunnssentralen støttet arbeidet vi har gjort med å øke antall ungdomsskoler som bruker elevbedrift som undervisningsmetode. Med fokus på bærekraftsmålene og sosialt entreprenørskap har flere skoler sett nytten av å drive elevbedrift blant annet i valgfaget “innsats for andre”.

En sosial entreprenør tar tak i et sosialt eller samfunnsmessig problem, og kommer med en løsning som kan bidra til å gjøre godt for en bestemt målgruppe. Sosiale entreprenører kan sånn sett utgjøre en viktig forskjell for mange mennesker i samfunnet. Samfunnssentralen jobber til vanlig med å løfte fram sosiale entreprenører som er i oppstarts- eller utviklingsfasen. Elever som lærer om sosialt entreprenørskap på skolen, får en unik mulighet til å vise hvor viktig det å skape verdier gjennom å gjøre noe godt for andre.

Gjøre noe godt for andre

Samfunnssentralen jobber med løsninger på samfunnsproblem innen områdene inkludering, bærekraftig mat og sirkulære verdikjeder. Anja Moen Hareim, leder for Samfunnssentralen, har vært tett involvert i aktivitetene, og hun har vært fast jurymedlem i regionsmesterskapene for elevbedrifter. Hvert år deler nemlig Samfunnssentralen ut pris for «Beste sosiale entreprenør» under regionsmesterskapet.

Det er noe spesielt som skjer når elevene forstår hvordan det sosiale og økonomiske henger sammen. I en bedrift er det viktig å tjene nok for at den skal gå rundt og dekke alle utgifter. Da har du plutselig gitt noen arbeid, samtidig som de får betalt for jobben. – En viktig påminnelse til elevene, sier Anja.

"Jeg har vært på utrolig mange kjekke skolebesøk, juryeringer og fylkesmesterskap både i Stavanger og i Haugesund. Her har jeg fått bli kjent med elevene og bedriftene deres. Det er noe av det aller kjekkeste."
Anja Moen Hareim, leder for Samfunnssentralen

Økt fokus

Stadig flere elever får øynene opp for hvor viktig det er med bærekraft og sosialt entreprenørskap når de skal etablere sine egne elevbedrifter. Med Samfunnssentralen har vi en partner som bidrar med verdifull kompetanse.

Samfunnssentralen eies av investeringsselskapet TD Veen. Silje Veen er styreleder i selskapet, og har fulgt samarbeidet tett siden 2018. For henne betyr det mye å være en bidragsyter i opplæringen av neste generasjon arbeidstakere og -givere i hvordan sosialt entreprenørskap fungerer.

"Samarbeidet med Ungt Entreprenørskap er helt unikt. Sammen har vi et langsiktig fokus på å bygge kompetanse rundt sosialt entreprenørskap i Rogaland. Vi ser også verdien av at elevene får trene på det å ta tak i et problem og foreslå en løsning og ikke minst at de får trening i å gjøre det sammen med andre. Det gjør dem bedre rustet for arbeidslivet og er utrolig viktig."
Silje Veen, styreleder i TD Veen

Tusen takk til Anja, Silje og resten av gjengen hos Samfunnssentralen. Vi gleder oss til to nye år sammen med dere!