Videregående i Oslo 2021-2022

Ungt Entreprenørskap leverer programmer og veiledning som hjelper Osloskolen i arbeidet med entreprenørskap i utdanningen. Vi vil bidra for å gjøre undervisningen mer praktisk og fremme kreativitet, motivasjon og læring. I tillegg gir mange av programmene en viktig læring gjennom samarbeid med arbeids- og næringsliv.


Background UEFMUB

Våre programmer

Ungdomsbedrift (UB)

Elever får starte, drive og avvikle egen bedrift i løpet av et skoleår.

Innovasjonscamp

Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier. Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv er sentralt i en Innovasjonscamp.

Sjef i eget liv!

"Sjef i eget liv" gir elevene grunnleggende økonomikunnskaper. Elevene får sette opp sine personlige budsjetter i en simulator hvor målet er at de skal kjøpe egen bolig. De starter med å velge utdanning og yrke. Underveis må de ta bevisste valg om forbruk og lån og reflektere over verdien av langsiktig sparing. Budsjettet skal gå i balanse slik at drømmen om egen bolig blir oppnåelig.


UE Oslos tilbud skoleåret 2021-2022

Viktig datoer:

LAST NED ÅRSHJULET HER

Her finner du en oversikt over alle våre aktiviteter og tilbud for skoleåret 2021/2022. Her er det tilbud for både elever og lærere. Bruk kalenderen på ue.no, https://www.ue.no/oslo/kalender/2021/8, eller kalenderen i Portalen. Her vil vi fortløpende oppdatere de ulike arrangementene.


Ta kontakt!

Vi bidrar til entreprenørskap og samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Vi tilbyr også kurs/foredrag om entreprenørskap i fagfornyelsen.

Ta kontakt når dere ønsker mer informasjon eller om vi kan være til hjelp for å komme i gang eller videreutvikle entreprenørskapsarbeidet på din skole.

Portrett H2020

Ansvarlig for videregående
Henriette Fiskum Ranum
henriette.ranum@ue.no

+47 922 81 712