Kick Off for Oslos ungdomsbedrifter


Kick Off for ungdomsbedrifter er et felles arrangement hvor målet er å introdusere, inspirere og igangsette elevene som skal starte ungdomsbedrifter dette skoleåret.

KICK OFF FOR UNDOMSBEDRIFTER 2021 1

Målgruppe: Alle elever og lærere i Oslo som skal etablere ungdomsbedrifter

Tidspunkt: Kick off sendes live 2. september kl. 13-14, men vil også være mulig å ses i etterkant, ca. 60 minutter

Grunnet usikkerhet og uforutsigbarhet rundt Covid og smittesituasjonen planlegger vi for et digitalt kick off som enten kan ses direkte 2. september eller ses i opptak i etterkant. Vi oppfordrer skolene til å samle alle elevene som skal drive ungdomsbedrifter og kickstarte UB-året sammen!

Påmelding finner ansvarlig lærer i lærerportalen her.