UE Oslos tilbud 2020-2021

Høsten 2020 trer nye læreplaner i kraft, og fagfornyelsen med dybdelæring og skaperglede som viktige satsinger gjør entreprenørskap i utdanning mer aktuelt enn noensinne. Vi i Ungt Entreprenørskap Oslo står klare til å bidra for å hjelpe skolene og være en brobygger mellom skole og arbeidsliv.


På linkene under finner du mer informasjon for hvert utdanningsnivå:

Barnetrinn

Ungdomstrinn

Videregående skole

Høyere utdanning

Muligheter for arbeids og næringsliv

Nytt UE Oslo 2

Vi i UE Oslo er her for å hjelpe deg, og vil gjerne skape mer entreprenørskapsaktivitet sammen med deg! Klikk deg inn på de aktuelle linkene over eller ta kontakt med oss på oslo@ue.no eller telefon +47 93048203. Entreprenørskapshilsen fra Rebekka, Silje, Hege, Kim, Henriette og Siv Elin.