Barnetrinn i Oslo 2020-21

Hodersammen

Ungt Entreprenørskap leverer programmer og veiledning som hjelper Osloskolen med å gjøre undervisningen mer praktisk og fremmer kreativitet, motivasjon og læring. I tillegg gir mange av programmene en viktig læring gjennom samarbeid med arbeids- og næringsliv.


Ungt Entreprenørskap tilbyr tre programmer på barnetrinnet:

Våre familier (1. - 2. trinn)
Hvordan fungerer familien og hvordan kan hver enkelt være med å bidra? De yngste skoleelevene får lære hvorfor familier må ta valg og prioritere.


Vårt lokalsamfunn (4. - 5. trinn)

Her lar vi elevene på en enkel måte gjøre seg kjent med samfunnet rundt seg; yrker, lønn, skatt, demokrati og velferdsstaten. De får teste ut demokratiske spilleregler, forstå sammenheng mellom skatt og velferd og samspillet mellom privat og offentlig aktivitet. Programmet gjennomføres av en veileder fra lokalsamfunnet sammen med læreren.

SMART (4.-7. trinn)

Vi inviterer elevene til å utforske og lar de få jobbe med problemløsning ut fra egne valg og interesser. Her skal det avdekkes behov, utvikles ideer og løsninger skal realiseres slik at andre kan nyttiggjøre seg dette.


Ungt Entreprenørskap Oslo hjelper med entreprenørskap og samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Ta kontakt når dere trenger informasjon eller vi kan være til hjelp for å komme i gang eller videreutvikle entreprenørskapsarbeidet på din skole.

Siv Elin 2

Kontaktinformasjon:

Siv Elin Dammen

Tlf. +47 930 48 203

siv.dammen@ue.no