Barnetrinn i Oslo 2021-2022

Hodersammen

Ungt Entreprenørskap leverer programmer og veiledning som hjelper Osloskolen med å gjøre undervisningen mer praktisk og fremmer kreativitet, motivasjon og læring. I tillegg gir mange av programmene en viktig læring gjennom samarbeid med arbeids- og næringsliv.


Ungt Entreprenørskap tilbyr følgende programmer på barnetrinnet:

Vårt lokalsamfunn (4. - 5. trinn)

Her lar vi elevene på en enkel måte gjøre seg kjent med samfunnet rundt seg; yrker, lønn, skatt, demokrati og velferdsstaten. De får teste ut demokratiske spilleregler, forstå sammenheng mellom skatt og velferd og samspillet mellom privat og offentlig aktivitet. Programmet gjennomføres under forutsetning av at en veileder fra lokalsamfunnet deltar sammen med læreren.

SMART (4.-7. trinn)

Vi inviterer elevene til å utforske og lar de få jobbe med problemløsning ut fra egne valg og interesser. Elevene skal avdekke behov og utvikle ideer til en ferdig løsning som kan realiseres og skape verdi for andre. Programmet går over tre dager og dekker flere kompetansemål i norsk, samfunnsfag, naturfag, samt kunst og håndverk.

I Lærerportalen kan du lese mer om SMART og se eksempler på øvelser og program. Registrer deg i Portalen her.


Ungt Entreprenørskap Oslo hjelper med entreprenørskap og samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Ta kontakt hvis du er nysgjerrig på hvordan våre programmer kan gjennomføres på din skole.

IMG 9402

Kontaktinformasjon:

Silje Bretvik Gundersen

Tlf. +47 900 33 208

silje.gundersen@ue.no