Ungdomstrinnet i Oslo 2023-2024

Flora lite
Flora EB, Fyrstikkalleen skole

Ungt Entreprenørskap leverer programmer og veiledning som hjelper Osloskolen i arbeidet med entreprenørskap i utdanningen. Vi vil bidra for å gjøre undervisningen mer praktisk og fremme kreativitet, motivasjon og læring. Gjennom våre programmer får elevene se fagene i sammenheng og anvende sine kunnskaper i kjente og ukjente sammenhenger.

Elevbedrift: Elever får starte, drive og avvikle sin egen bedrift i løpet av et skoleår. Elevene trener særlig samarbeidsevner, kreativitet og initiativ gjennom arbeidet med bedriften. UE Oslo tilbyr skolebesøk i forbindelse med oppstart av elevbedriftsperioden, og vi deltar gjerne på lokale messer hvis vi har kapasitet. Elevbedrift som metode passer godt i valgfagene, arbeidslivsfag, utdanningsvalg og tverrfaglige prosjekter. Lærere kan gratis registrere seg i vår lærerportal og logge seg inn for å se vårt materiell på Elevbedrift. Se også elevmateriellet på elevbedrift.no.

Elevbedriftsprosess plakat

Innovasjonscamp: Elevene får et reelt oppdrag som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene foran en jury. Innovasjonscamp er et fantastisk program for kreativitet og skaperglede. Innovasjonscampene prøver vi å organisere på vårsemesteret mellom påske og sommerferien.

V4 Innovasjonscamp Prosessverktoy

Tverrfaglig tema
Både i Elevbedrift og Innovasjonscamp har vi fokus på bærekraft. Det tverrfaglige temaet "Bærekraftig utvikling" passer fint sammen med disse to programmene. Vi har et samarbeid med FN-sambandet som kan tilby besøk til skoler som skal i gang med Elevbedrift. Skolen bestiller selv her.

FN sambandet Alle SDG farger
Okonomi og karrierevalg mobil

Økonomi og karrierevalg: På en halv dag får klassen besøk fra en av våre samarbeidspartnere. Utdanning, yrkesvalg og personlig økonomi er temaene som tas opp. Det tverrfaglige temaet "Folkehelse og livsmestring" kan fint knyttes opp mot dette undervisningsopplegget. Kunnskap om personlig økonomi er noe elevene etterspør i stor grad. Her vil man bl.a. lære om hvordan man kan unngå fellene med høyt forbruk og kredittkort og i stedet få en god start på voksenlivet.

IMG 9165

Jobbskygging: Ungt Entreprenørskap har et pedagogisk program som kan brukes i Utdanningsvalg på 8.-10. trinn.

IMG 9187

Viktige datoer:
Lærerkurs "Elevbedrift som metode" 1. september 2023. Se her for invitasjon og påmelding
Fylkesmesterskap Elevbedrift 19. mars 2024

IMG 9185

Til alle lærere:
Ta kontakt hvis du er interessert i å gjennomføre noe av dette på din skole. Vi kommer gjerne ut på skolen og bidrar med informasjon, hjelp til å planlegge og gjennomføre programmene våre.

Kim 2
Kim Østberg Larsen
Rådgiver, ungdomstrinnet