Møt Innlandets unge innovatører

FM INN Facebook event header

Torsdag 31. mars fylles Scandic Hamar med unge entreprenører fra de videregående skolene i Innlandet. Da ønsker Ungt Entreprenørskap Innlandet velkommen til Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter. Etter to år der mye har foregått digitalt, kan vi endelig møtes fysisk igjen. Under årets fylkesmesterskap får du se skaperglede, kreativitet og engasjement på kloss hold – ungdommene våre sitter på løsningene som skal ta Innlandet inn i framtida.

Kreativitet, skaperglede og framtidstro

Turbulente tider er ofte blomstringstid for kreativitet og skaperglede, og det gjelder også årets ungdomsbedriftselever. Lokal tilhørighet, bærekraft og kortreiste råvarer er viktige stikkord for ungdommene. Kvalitetsprodukter av vilt, gjenbruk av klær, kløkost til kalv, interiørartikler av restbetong – dette er noen av forretningsideene du får se og høre mer om på Fylkesmesterskapet.

"Jeg er utrolig imponert over årets deltakere! På tross av usikkerheten og uforutsigbarheten som pandemien har ført til, har elevene klart å bygge og drive sin egen ungdomsbedrift. Nå skal vi feire de gode ideene som er skapt, og alt arbeidet som er gjort dette skoleåret."
Karin Rønning, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Innlandet

Trener ferdighetene arbeidslivet etterspør

I en ungdomsbedrift får elevene lære på en praktisk og virkelighetsnær måte. De skaper verdier gjennom å prøve og feile, og de finner selv løsninger på utfordringene de møter underveis. De utvikler ferdigheter i kreativ problemløsing, samarbeid og nettverksbygging. Dette er kompetanser som arbeidslivet trenger og etterspør!

"Elevene som driver ungdomsbedrift på skolen, får praktiske og realistiske erfaringer som har direkte relevans for livet etter skolen. De lærer å omsette ideer til handling, de jobber med bærekraftsmålene, og de tar ansvar for å skape verdier for seg selv og andre. Du kan ikke lære innovasjon og entreprenørskap ved å lese om det – du må praktisere det!"
Karin Rønning

Næringslivet heier frem ungdommen

Ungt Entreprenørskap er en ideell organisasjon som trenger gode samarbeidspartnere for å kunne tilby programmene ute i skolen. Arbeids- og næringslivet i Innlandet stiller opp for de unge! I år er det 40 jurymedlemmer som deltar på fylkesmesterskapet.

"Ungt Entreprenørskap bygger bro mellom skole og arbeidsliv, og det lokale næringslivet ser verdien av en satsing på entreprenørskap i skolen. Vi setter stor pris på våre samarbeidspartnere og gode støttespillere. De har forstått at den kompetansen ungdommene utvikler gjennom å drive ungdomsbedrift, er svært relevant. Innovatører trengs overalt i samfunnet."
Karin Rønning

6 ungdomsbedrifter går videre til NM

Under fylkesmesterskapet kåres prisvinnere i 15 kategorier, og det skal deles ut 6 gullbilletter til ungdomsbedriftene som får representere Innlandet under Norgesmesterskapet i Ungdomsbedrift i Oslo 2.-3. mai.

Kontaktpersoner i Ungt Entreprenørskap Innlandet

Karin Ronning
Karin Rønning
Daglig leder UE Innlandet