Kontaktpersoner

Ungt Entreprenørskap Innlandets arbeid i grunnskolen er forankret i en samarbeidsavtale med hver enkelt kommune. Alle skoler i kommuner med kommuneavtale kan få bistand fra oss i gjennomføringen av elevbedriftsprogrammet. Under ser du hvilken UE-rådgiver som har oppfølgingsansvar for din kommune.

EB Innlandet aug23