Kontaktpersoner

Ungt Entreprenørskap Innlandets arbeid i grunnskolen er forankret i en samarbeidsavtale med hver enkelt kommune. Alle skoler i kommuner med kommuneavtale kan få bistand fra oss i gjennomføringen av elevbedriftsprogrammet. Under ser du hvilken UE-rådgiver som har oppfølgingsansvar for din kommune.

Erik Lundgård slutter i UE Innlandet til jul 2022. Inntil hans etterfølger er på plass (ca 1. mars 2023) kan forespørsler fra de aktuelle kommunene sendes til innlandet@ue.no

EB Innlandet revdes22