Bankkonto for elevbedrifter

Ungt Entreprenørskap Innlandet tilbyr bankkonto for elevbedrifter hos SpareBank 1 Østlandet, SpareBank 1 Hallingdal Valdres og SpareBank 1 Lom og Skjåk. Husk at elevbedriften må være registrert hos UE, og at to elever må ha bank-ID for å disponere kontoen.

Les mer om kriterier og framgangsmåte for konto hos:

UE Innlandet samarbeider også med SpareBank 1 Gudbrandsdal og SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Ta kontakt med din rådgiver i UE innlandet for nærmere informasjon om disse bankenes ordninger.

Kontaktperson i Ungt Entreprenørskap Innlandet:

Inger Elin3
Inger Elin Nes Hjelle
Seniorrådgiver