SpareBank 1 Hallingdal Valdres

Ungt Entreprenørskap Innlandet tilbyr bankkonto hos SpareBank 1 Hallingdal Valdres for elevbedrifter som oppfyller følgende kriterier:

  • Elevbedriften er registrert og godkjent hos Ungt Entreprenørskap (via registreringsportalen www.perikum.no).
  • Elevbedriftsperioden strekker seg over minimum 3 måneder.
  • Elevbedriften har fylt ut faseplanen for etablering, som dere finner i EB-løypa. Faseplanen legges ved som pdf når konto bestilles (se lenke under).
  • Elevbedriften MÅ ha to elever som har Bank-ID og som kan administrere kontoen. I tillegg skal ansvarlig lærer ha innsyn. Både de to elevene og ansvarlig lærer må oppgi sitt personnummer når konto bestilles.


Framgangsmåte:

Dersom dere oppfyller kriteriene over, og ønsker å etablere bankkonto hos SpareBank 1 Hallingdal Valdres, må dere gjøre følgende:

  • Fyll ut bestillingsskjema HER.
    Her ber vi om navn, personnummer og kontaktopplysninger til de tre personene som skal administrere kontoen (to elever og én ansvarlig lærer).
  • Når kontoen er klar, vil dere få tilsendt kontonummer fra UE, og kan ta kontoen i bruk.
  • Det følger ikke bankkort med kontoen. Dersom dere har behov for å ta ut kontanter, må pengene overføres til en som har kort og som kan ordne med et uttak.

Når elevbedriftsperioden er ferdig, må kontoen avsluttes og et eventuelt overskudd må overføres til den/de som overskuddet skal tilfalle (her er det ulike rutiner på skolene, men hvordan et eventuelt overskudd skal brukes, bør avklares ved oppstart av elevbedriften og helst være nedfelt i elevbedriftens vedtekter).

Dersom kontoen ikke er avsluttet innen 1. september i påfølgende skoleår, vil eventuelle restbeløp tilfalle Ungt Entreprenørskap Innlandet.