Elevbedrift i Innlandet

Gruppebilde 6

Ungt Entreprenørskap Innlandet bistår alle skoler i kommuner med kommuneavtale med gjennomføring av Elevbedrift. Dette kan bl.a. være:

  • Oppstartsøkt/kick-off
  • Rådgiving til lærere
  • Idélab – bedriftene presenterer og får tilbakemeldinger fra eksterne veiledere
  • Deltakelse på sluttpresentasjon eller messe
  • Fylkesmesterskap
  • Nettverkssamling for lærere

Digitale ressurser

For elever: EB-løypa

For lærere: Lærerportalen