Hvem er vi?

Ungt Entreprenørskap Innlandet jobber sammen med utdanningsinstitusjoner og arbeidsliv i Innlandet for at elever og studenter skal få trening i å se muligheter og gjøre noe med dem. Gjennom deltakelse i UEs programmer får de lære ved å gjøre, og de får øve seg på kreativitet, problemløsing, samarbeid og nettverksbygging.

Ungt Entreprenørskap er en brobygger mellom utdanning og arbeidsliv. Sammen utvikler vi framtidens kompetanse – innovatører trengs overalt!


Her finner du informasjon om gjennomføringen av UEs prioriterte programmer i Innlandet:


Nyheter