Samarbeidspartnere

Ungt Entreprenørskap jobber i et samspill med utdanningssystemet, kommuner og fylkeskommune, organisasjoner og bedrifter. Arbeids- og næringsliv i Innlandet ser verdien av vårt arbeid og deltar med både økonomisk bistand og faglig kompetanse. Her finner du oversikt over Innlandets samarbeidspartnere. Uten disse hadde det ikke vært mulig for oss å drive med entreprenørskapsaktivitet i fylket vårt. Tusen takk til alle som bidrar og som heier på morgendagens arbeidsskapere og arbeidstakere i Innlandet!

Vil du bli med på laget?