Hovedsamarbeidspartnere

Ungt Entreprenørskap er en brobygger mellom skole/utdanning og arbeids- og næringsliv. Våre samarbeidspartnere gjør det mulig for oss å tilby entreprenørskapsprogrammer i skolen som utvikler elevenes kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Et samarbeid med Ungt Entreprenørskap Innlandet gir en unik mulighet til å komme i dialog med målgruppen elever/studenter.

Innlandet fylkeskommune liggende pos RGB

Innlandet fylkeskommune ble etablert 1. januar 2020 og består av tidligere Hedmark og Oppland fylkeskommuner. I Innlandet er det 46 kommuner og 23 videregående skoler.

Spb1 O riktiglogo 2024

SpareBank 1 Østlandet er Norges fjerde største sparebank, og har hovedsete i Hamar, med bankkontorer i Innlandet, Oslo og Akershus.

Fjellregionen logo

Fjellregionen består av kommunen Alvdal, Folldal, Os, Tynset, Tolga og Rendalen, samt Røros i Trøndelag. Fjellregionen satser på entreprenørskap i utdanningen og bidrar til at Ungt Entreprenørskap Innlandet kan ha en stillingsressurs lokalisert i regionen.

Sparebankstiftelsenhedmark logo

Sparebankstiftelsen Hedmark forvalter formuen bygget opp av Sparebanken Hedmark gjennom over 170 års bankdrift i fylket. Stiftelsen er største eier av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Østlandet. Ungt Entreprenørskap Innlandet har fått støtte til å utvikle et innovasjonsarrangement for elever som har driver elevbedrift.

Rgb Spare Bank1 pos

UE Innlandet samarbeider med fire SpareBank 1-banker i tidligere Oppland fylke: SpareBank 1 Gudbrandsdal, SpareBank 1 Lom og Skjåk, SpareBank 1 Ringerike Hadeland og SpareBank 1 Hallingdal Valdres.

GE logo 2

Gudbrandsdal Energi er et kraftselskap med hovedkontor på Vinstra som leverer strøm til kunder i hele Sør-Norge. Bedriften har fokus på samfunnsansvar og ønsker til å bidra til at elever i barneskolen kan få jobbe kreativt med ulike problemstillinger knyttet til energi. Gudbrandsdal Energi har som ambisjon å hjelpe kundene sine med å bruke 30 % mindre strøm.

Elvia logo

Elvia oppstod 1. januar 2020 etter en fusjon av Hafslund Nett og Eidsiva Nett – to nettselskaper med felles interesser og målsetninger om en bærekraftig elektrisk fremtid.