Prosjekter

I skoleåret 2021-2022 deltar Ungt Entreprenørskap Innlandet i prosjektene "Grønt og genialt" og "Spis #merav", som begge er rettet inn mot en satsing på elevbedrifter i ungdomsskolen.

Grønt og genialt

I Grønt og genialt skal elever i ungdomsskolen lære om bærekraftig utvikling gjennom å starte elevbedrifter. Prosjektet er støttet av Barne- og familiedepartementet.

Spis #merav

Prosjektet Spis #MerAvGrovtGrøntogBlått går ut på at elevene skal jobbe kreativt med ideer og elevbedrifter knyttet til sunn mat og matglede. Prosjektet finansieres av Sjømat Norge, Baker- og Konditorbransjens Landsforening og Opplysningskontoret for frukt og grønt.