Prosjekter

I skoleåret 2022-2023 deltar Ungt Entreprenørskap Innlandet i prosjektene "Grønt og genialt" og "Spis #merav", som begge er rettet inn mot en satsing på elevbedrifter i ungdomsskolen. På vgs-nivå deltar Innlandet i et prosjekt med Gjensidige rettet mot psykisk helse.

Grønt og genialt

Prosjektet skal styrke elevenes, lærernes og UE-ansattes kompetanse og erfaringer knyttet til bærekraftig forbruk. Elevene skal gjennomføre Kick-off eller Innovasjonscamp knyttet til temaet bærekraftig utvikling og bærekraftig forbruk som grunnlag for arbeidet i Elevbedrift. Prosjektet finansieres av Barne- og familiedepartementet.

Spis #merav

Prosjektet skal styrke elevenes, lærernes og UE-ansattes kompetanse og erfaringer knyttet til kostrådene, bærekraft, sunn mat og spesielt hva vi bør spise #MerAv. Elevene skal gjennomføre Kick-off eller Innovasjonscamp knyttet til temaet som grunnlag for arbeidet i Elevbedrift.

Gjensidige

Gjensidige-prosjektet i vgs handler om forebyggende psykisk helse i helse- og oppvekstfag. Det skal gjennomføres samling med lærere, samt en inspirasjonsdag for elever.