• Helmet Lock UB

  Helmet Lock UB - Glemmen videregående skole

  Helmet Lock UB deltar i NM for Ungdombedrifter, og er nominert i kategorien Beste regnskap
 • Laerlingshjelpen UB

  Lærlingshjelpen UB - Dahlske videregående skole

  Lærlingshjelpen UB deltar i NM for Ungdomsbedrifter 2020, og er nominert i kategoriene «Beste yrkesfaglige bedrift», «Beste forretningsplan» og «Beste kundeopplevelse på nett»
 • Cleanairansatte

  Clean Air UB - Kristen Videregående Skole Trøndelag

  Clean Air UB deltar i NM i Ungdomsbedrift 2020, og er nominert i "Innovasjonsprisen", "Bærekraftsprisen", "Beste kundeopplevelse på nett", "Beste HR-bedrift", og "Beste regnskap"
 • Eldretjenesten1

  Eldretjenesten UB - Atlanten vgs.

  Eldretjenesten UB deltar i NM i Ungdomsbedrift 2020, og skal konkurrere i "Beste forretningsplan", "Størst verdiskapingspotensial" og "Beste regnskap"
 • Easy P UB

  Easy P UB - Drottningborg videregående skole

  Easy P UB deltar i NM for Ungdomsbedrifter 2020, og er nominert i kategoriene «Innovasjonsprisen», «Beste forretningsplan», «Beste markedsføring», «Bærekraftprisen» og «Beste HR-bedrift»
 • Ansatteasey

  Asey UB - Thora Storm videregående skole

  Asey UB deltar i NM i Ungdomsbedrift 2020, og er nominert i "Beste yrkesfaglige bedrift", "Beste kundeopplevelse på nett", og "Størst verdiskapingspotensial"
 • I Pakk ansatte

  iPakk UB - Romsdal vgs.

  iPakk UB deltar i NM i Ungdomsbedrift 2020, og skal konkurrere i "Innovasjonsprisen", "Beste samarbeid med næringslivet", "Beste markedsføring", "Bærekraftprisen" og "Beste HR-bedrift"
 • Free Hand UB ansatte

  Free Hand UB - St. Olav videregående skole

  Free Hand UB deltar i NM i Ungdomsbedrift 2020, og er nominert i kategorien Beste samarbeid med næringsliv
 • Gratulerer UB

  Gratulerer UB - Risør videregående skole

  Gratulerer UB deltar i NM for Ungdomsbedrifter 2020, og er nominert i kategoriene «Innovasjonsprisen» og «Størst verdiskapingspotensial»
 • Gullkorn

  Gullkorn UB - Heggen videregående skole

  Gullkorn deltar i NM ungdomsbedrift 2020 og er nominert i kategoriene "Beste forretningsplan", "Beste samarbeid med næringslivet", "Beste HR-bedrift" og "Beste ungdomsbedrift"
 • GG beste kundeopplevelse pa nett bilde

  Green Generations UB - Spjelkavik vgs.

  Green Generations UB deltar i NM i Ungdomsbedrift 2020, og skal konkurrere i "Beste kundeopplevelse på nett"
 • Easy active ansatte

  Easy Active UB - Verdal videregående skole

  Easy Active UB deltar i NM i Ungdomsbedrift 2020, og er nominert i "Beste yrkesfaglige bedrift" og "Beste samarbeid med næringslivet"
 • Imperfectum team rogaland

  Imperfectum UB - Karmsund videregående skole

  Imperfectum UB deltar i NM i Ungdomsbedrift 2020, og er nominert i "Beste yrkesfaglige bedrift".
 • Ansatte

  Storken Media UB - Levanger videregående skole

  Storken Media deltar i NM i Ungdomsbedrift 2020, og er nominert i "Beste forretningsplan", "Beste Markedsføring" og "Beste kundeopplevelse på nett"
 • Techno Wash ub

  TecnoWash UB - Tomb videregående skole

  TecnoWash UB fra Tomb videregående skole skal delta i NM for ungdomsbedrifter 2020, og er nominer i Beste ungdomsbedrift, Bærekraftprisen og Størst verdiskapingspotensial.
 • H2oansatte

  H2O UB - Verdal videregående skole

  H2O UB deltar i NM i Ungdomsbedrift 2020, og er nominert i "Beste forretningsplan", "Beste HR-bedrift", og "Beste Ungdomsbedrift"
 • Hjelpen UB Rogaland Dalane

  Hjelpen UB - Dalane videregående skole

  Hjelpen UB deltar i NM i Ungdomsbedrift 2020, og er nominert i "Beste forretningsplan", "Beste markedsføring", "Beste samarbeid med næringslivet", "Bærekraftprisen" og "Størst verdiskapingspotensiale"
 • Bra Nok UB Rogaland Dalane

  Bra nok UB - Dalane videregående skole

  Bra nok UB deltar i NM i Ungdomsbedrift 2020, og er nominert i Beste kundeopplevelse på nett
 • Eco Nett UB Gruppebilde med produkt

  EcoNett UB - St. Svithun videregående skole

  EcoNett UB deltar i NM i Ungdomsbedrift 2020, og er nominert i "Beste kundeopplevelse på nett".
 • Moke UB Rogaland Dalane

  Moke UB - Dalane videregående skole

  Moke UB deltar i NM i Ungdomsbedrift 2020, og er nominert i "Beste samarbeid med næringslivet"