Cambio UB - Drottningborg videregående skole

Cambio UB

Cambio UB fra Drottningborg videregående skole deltar i NM for Ungdomsbedrifter. Elevene går på utdanningsprogrammet «studiespesialisering» og har etablert ungdomsbedrift i faget «Entreprenørskap og bedriftsutvikling». Cambio UB selger capser med et særegent design og et tydelig budskap. Vi ønsker ved våre capser å sette søkelys på bærekraftsmålene 1, 8 og 14. Utrydde fattigdom, gi anstendig arbeid og økonomisk vekst, og livet under vann.

Cambio UB representerer Agder i konkurransekategoriene: «Beste samarbeid med næringslivet», «Bærekraftprisen», «Størst verdiskapingspotensial», «Beste HR-bedrift» og «Beste Ungdomsbedrift».

Deltakere:

Viktor Flåt, Thomas Urstad, Silje From, Amalie Foldøy, Sebastian Haugland og Hans Christian Kortner.

Skole:

Drottningborg videregående skole

Ansvarlig lærer:

Elisabeth Lucin Pedersen

Kontaktinformasjon:
Daglig leder:
Viktor Flåt, 919 17 602, viktorflaat02@gmail.com
Ansvarlig lærer:
Elisabeth Lucin Pedersen, 992 68 529, ebpedersen@drottningborg.vgs.no
Ungt Entreprenørskap Agder: Tharald Torset Lundvall, 913 12 610, tharald.lundvall@ue.no

Facebook:

https://www.facebook.com/Cambio-UB-116085489947883/


Pitcher:

Beste samarbeid med næringslivet

Se Cambio UBs pitch i kategorien "Beste samarbeid med næringslivet"

Bærekraftsprisen

Se Cambio UBs pitch i kategorien "Bærekraftsprisen"

Størst verdiskapingspotensial

Se Cambio UBs pitch i kategorien "Størst verdiskapingspotensial"

Beste HR-bedrift

Se Cambio UBs pitch i kategorien "Beste HR-bedrift"

Beste ungdomsbedrift

Se Cambio UBs pitch i kategorien "Beste ungdomsbedrift"

Cambio UB logo