Storken Media UB - Levanger videregående skole

Ansatte

Storken Media UB fra Levanger videregående skole deltar i NM for Ungdomsbedrifter. De går Media og kommunikasjon.

Ideen til Storken Media UB var å starte et mediaselskap som kunne konkurrere lokalt, men også strekke seg lengre enn det. Med hjelp fra deres unge syn og ideer for problemløsning kan de bringe nye ideer til bordet. Deres visjon er å ivareta minner for det private markedet og skape verdiskapning hos bedrifter.

Storken Media UB representerer Trøndelag i "Beste forretningsplan", "Beste markedsføring", og "Beste kundeopplevelse på nett".

Her ser dere pitchen deres for "Beste Markedsføring":

Deltagere: Markus Hårstad, Ottar Stornes, Simen Knudsen, Simon Dahl Sæther, Alexander Balhald

Skole:
Levanger videregående skole

Ansvarlig lærer:
Espen Storhaug

Kontaktinformasjo
n:
Alexander Balhald - 46908257 - alexander@storkenmedia.com

Kontakt Ungt Entreprenørskap Trøndelag:

Dea Fostad Klinkby - 40227295 - dea.klinkby@ue.no

Nettsiden til bedriften:
https://storkenmedia.com/

Logostorken