Videregående skole i Troms 2020 – 2021

Ungt Entreprenørskap leverer programmer og veiledning som hjelper skolene i Troms i arbeidet med entreprenørskap i utdanningen. Vi vil bidra for å gjøre undervisningen mer praktisk og fremme kreativitet, motivasjon og læring. I tillegg gir mange av programmene en viktig læring gjennom samarbeid med arbeids- og næringsliv.

Ungdomsbedrift (UB - videregående)
I Ungdomsbedrift får elever i videregående opplæring erfaring med å etablere, drive og avvikle sine egne ungdomsbedrifter gjennom ett skoleår. Ungdomsbedrift drives kun innenfor skolen og i samarbeid med lærer. Hvert år gjennomfører 12.000 elever Ungdomsbedrift. Dette utgjør 20 prosent av alle elever i videregående opplæring.

Innovasjonscamp (alle nivå)
Elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier. Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv er sentralt i en Innovasjonscamp.

Sjef i eget liv! (videregående)
"Sjef i eget liv" gir elevene grunnleggende økonomikunnskaper. Elevene får sette opp sine personlige budsjetter i en simulator hvor målet er at de skal kjøpe egen bolig. De starter med å velge utdanning og yrke. Underveis må de ta bevisste valg om forbruk og lån og reflektere over verdien av langsiktig sparing. Budsjettet skal gå i balanse slik at drømmen om egen bolig blir oppnåelig.

Eco Nett UB Gruppebilde med produkt

Årshjulet for videregående i Troms blir lagt ut i lærerportalen fortløpende.

Kontakt oss gjerne, da vi bidrar til entreprenørskap og samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Vi tilbyr også kurs/foredrag om entreprenørskap i fagfornyelsen. Ta kontakt her når dere ønsker mer informasjon eller om vi kan være til hjelp for å komme i gang eller videreutvikle entreprenørskapsarbeidet på din skole.