Barnetrinnet i Troms og Finnmark 2021 - 2022

Ungt Entreprenørskap Troms leverer programmer og veiledning som hjelper skoler i regionen Troms og Finnmark med å gjøre undervisningen mer praktisk og fremmer kreativitet, motivasjon og læring. I tillegg gir mange av programmene en viktig læring gjennom samarbeid med arbeids- og næringsliv.

Barnetrinnet smart

Våre familier (1.-2.trinn):

Hvordan fungerer familien og hvordan kan hver enkelt være med å bidra? De yngste skoleelevene får lære hvorfor familier må ta valg og prioritere.

Påmelding: https://airtable.com/shrQY6pKfbnbEmos5

Vårt lokalsamfunn (3.-4 trinn):

Her får elevene på en enkel måte gjøre seg kjent med lokalsamfunnet rundt seg; yrker, lønn, skatt, demokrati og velferdsstaten. De får teste ut demokratiske spilleregler, forstå sammenheng mellom skatt og velferd og samspillet mellom privat og offentlig sektor i et variert og artig undervisningsopplegg. Programmet gjennomføres av en veileder fra lokalsamfunnet sammen med læreren.

Påmelding: https://airtable.com/shra1kfnahfEGDP4s

SMART (mellomtrinnet):

SMART er et undervisningsopplegg som inviterer elevene til å utforske og lar de få jobbe med problemløsning ut fra egne valg og interesser. Her skal det avdekkes behov, utvikles ideer og løsninger skal realiseres slik at andre kan nyttiggjøre seg dette.

Påmelding: https://airtable.com/shrxv5LcW...

Ønsker du eller din skole veiledning fra en UE-rådgiver om våre programmer? Ta kontakt med våre fagansvarlige på Grunnskole.