Forventninger

Ungt Entreprenørskap bruker mye midler på dette prosjektet, og har derfor noen forventninger til deg som tas opp som deltager:

  • Opptak i prosjektet forutsetter deltagelse på begge samlinger, samt å gjennomføre en digital sluttevaluering. Det er viktig for UE å kunne måle effekten av dette tiltaket.
  • Deltagelse på kurset, inkludert overnatting, måltider og materiell, er gratis. Deltagerne dekker reisekostnader selv.
  • Ved opptak til kurset betaler deltagerne en egenandel på 500kr - denne vil tilbakebetales ved fullført kurs (= deltagelse på begge samlinger og gjennomført evaluering).