Om UE og Ungdomsbedrift (UB)

Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Gjennom Ungdomsbedrift får elever i videregående opplæring erfaring med å etablere, drive og avvikle sine egne ungdomsbedrifter gjennom ett skoleår.
Les mer: ue.no/program/ungdomsbedrift

Ungdomsbedrift no bilde