Påmelding/søknad

Målgruppe: Studenter på PPU, PPU-Y, lektor og yrkesfaglærer som er i sitt siste studieår. Vi har også satt av noen plasser for deg som er fersk lærer – gjerne med bakgrunn fra yrkesliv/PPU. Vi har totalt plass til 30 deltagere i prosjektet.

Ved opptak til kurset betaler deltagerne en egenandel på 500kr - denne vil tilbakebetales ved fullført kurs (= deltagelse på begge samlinger og gjennomført evaluering).

Vi tar inn deltagere fortløpende - søk gjerne så snart som mulig! Seneste søknadsfrist er 15. oktober 2022.

I søknaden må du fylle ut litt informasjon om deg selv, dessuten laste opp et motivasjonsbrev (1/2-1 side) på hvorfor du ønsker å delta.

Søk ved å fylle ut påmeldingsskjema: https://airtable.com/shrOzTob5R8cnBpJg