Erfaringer fra pilot

Skoleåret 21/22 gjennomførte Ungt Entreprenørskap Viken et pilotprosjekt med 15 deltagere. Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger både fra deltagere og mentorer, og organisasjonen har derfor utvidet prosjektet og åpnet for flere deltagere!

"Det har vært veldig bra å lære mer om gangen i UB. I tillegg har det vært bra å få sette seg inn i at UB er helt i tråd med fagfornyelsen, bra for tverrfaglig samarbeid, tilrettelagt opplæring, de tverrfaglige temaene, motivasjon og skaperglede og danning. Det gjør at man får litt mer tyngde når man skal ut å jobbe og kanskje må argumentere for å bruke ungdomsbedrift. Det har vært veldig bra å knytte relasjoner med andre studenter, UE og mentorer/erfarne lærere, det kommer godt med. Det var flott å få være med på mesterskap i UB, man blir virkelig inspirert av å møte så mange flotte og kreative ungdom. Jeg føler meg mye mer klar til å bruke UB nå, enn hvis jeg ikke hadde vært med på prosjektet."
Prosjektdeltager, 21/22

Deltagere og mentorer fra pilotprosjektet

Studenter og mentorer samlet